3-letnia gwarancja dla spokoju ducha

Otrzymujesz 3 lata gwarancji – jesteśmy przekonani o niezawodności naszych urządzeń, dlatego przez 3 lata możesz liczyć na darmowe części zamienne oraz profesjonalne
wsparcie serwisowe.

Warunki gwarancji ZUMMO

  • Gwarancja obejmuje wady materiałowe lub wykonawcze.
  • Jeśli urządzenie uszkodzi się podczas normalnego użytkowania w okresie gwarancji, wadliwe części będą podlegały wymianie.
  • Gwarancja ZUMMO jest ważna tylko wtedy, gdy masz oryginalny dowód zakupu od AutoSok.
  • Naprawa lub wymiana części w okresie gwarancji nie powoduje przedłużenia gwarancji.

Gwarancja ZUMMO, nie obejmuje:

  • Wszelkich uszkodzeń nie spowodowanych bezpośrednimi wadami produkcyjnymi.
  • Wszelkich uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą instalacją, niewłaściwym użyciem, zmianami, wypadkiem lub zaniedbaniem.
  • Zarysowań któregokolwiek z tworzyw sztucznych przez stosowanie elementów, które mogą powodować uszkodzenia.
  • Wszelkich uszkodzeń spowodowanych przez osoby nieuprawnione do serwisu maszyny.
  • Autoryzowanym i wyłącznym serwisem urządzeń Zummo dla klientów jest Zummo Polska.